Privacy & Cookies

JIBACO neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Dit Privacy en Cookie Statement is speciaal opgesteld om je te informeren over de waarborgen van JIBACO bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

JIBACO kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten bij Jibaco afneemt
en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

JIBACO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens

JIBACO gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

GDPR / AVG

Op de website van JIBACO (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens

JIBACO gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een
overeenkomst.

Delen met derden

JIBACO kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners
    JIBACO Management deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Jibaco correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Jibaco een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jibaco blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Jibaco jouw persoonsgegevens aan andere derden, als jij daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
  • Overheidsinstanties
    Op verzoek van overheidsinstanties zal JIBACO de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante weten regelgeving

Cookies

JIBACO maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens,
zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik
van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor
je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
In de cookiebanner kan jij aangeven voor het gebruik van welke cookies op de Website jij toestemming geeft.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

Noodzakelijke cookies

JIBACO maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website. Deze noodzakelijke cookies helpen ons de
Website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken.

Noodzakelijke cookies die wij hanteren zijn cookies die het bestellen van diensten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de
inhoud van jouw winkelwagen). Daarnaast heeft de Website cookies die de door jou gekozen instelling voor de Website opslaan. Nadat jij eenmalig jouw gewenste instelling hebt aangegeven, wordt door deze cookies de Website voortaan volgens die instelling aan jou getoond. Ten slotte bevat de Website cookies die jouw surfgedrag op de Website volgen.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen JIBACO te analyseren hoe jij de Website gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te
rapporteren. JIBACO maakt hiervoor onder meer gebruik van Google Analytics.

JIBACO krijgt inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo
kan JIBACO de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

Lees hier over het specifieke privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan
deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie
namens Google verwerken. JIBACO heeft hier geen invloed op.

JIBACO heeft Google geen toestemming gegeven om de via de Academie verkregen informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking
van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. Ten slotte is een cookie van Google Analytics geplaatst op de Website om verzoeksnelheid te vertragen.

Marketingcookies

Op de Website staan cookies en pixels van Facebook. Deze registreren dat jij de Website hebt bezocht. Vervolgens kunnen bij jouw volgende bezoeken aan Facebook advertenties van JIBACO worden weergegeven.

Cookies voor sociale netwerken

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken. De cookies van deze sociale netwerken zijn uitsluitend
van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken verder door te sturen
en weer te geven.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. JIBACO draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
JIBACO bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor JIBACO jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden.
Andere informatie wordt na drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt JIBACO jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering sturen naar JIBACO.

JIBACO zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

JIBACO neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Jibaco heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot
deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw
persoonsgegevens door Jibaco of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Jibaco verwerkte persoonsgegevens,
neem dan contact op via JIBACO.

JIBACO is een website van JIBACO.

JIBACO is als volgt te bereiken:

Adres: Heidekruid 32
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 55528236
Telefoon: 0648216589
E-mailadres: jiskacoach@gmail.com

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door JIBACO, verzoeken wij je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via Jibaco zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

JIBACO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het
privacy en cookie statement voor een update.