Over mij

Vanaf 2012 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf Jibaco als coach en begeleider

Mijn naam is Jiska Bjorkman (1973). Ik ben getrouwd met Martin en samen hebben wij twee volwassen kinderen.

Ik ben een echte natuurliefhebber en voel mij elke dag verbonden met de natuur om mij heen. In mijn huis en coachruimte zijn altijd materialen uit de natuur te vinden zoals planten, takken, stenen en veren.
In de natuur kan ik makkelijk ontspannen en daardoor beter in contact komen met mijn gevoel, ik ben daarom veel buiten. Van jongs af aan rijd ik paard, toen is mijn liefde voor paarden al begonnen.
Rust, verbinding, vertrouwen en ontwikkeling zijn woorden die bij mij passen.

 

Mijn passie is om voor elk kind een veilige sfeer te creëren waardoor het kind zich vanuit vertrouwen gezien, gehoord en begrepen kan voelen. Van hieruit kan het kind ontdekken wie het is, leren over zichzelf en met eigen kwaliteiten succeservaringen opdoen.

Coaches-41

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen pad. Ik kan hier een stukje in meelopen zodat het kind zijn eigen weg weer kan vinden.

Ik heb ruim vijfentwintig jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs

Daarbij heb ik vier jaar als leidinggevende gewerkt en elf jaar als intern begeleider. Ook heb ik meer dan tien jaar ervaring met het coachen en begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen in het onderwijs.

Ik heb mij gespecialiseerd op diverse gebieden zoals autisme, hoogbegaafdheid, faalangst, de 9-jaarsfase, het versterken van veerkracht en de werking van het zenuwstelsel.

Door mijn jarenlange ervaring in het onderwijs en alle opgebouwde kennis, ben ik in staat om maatwerk te bieden. Ik werk vanuit de hulpvraag van het kind of het gezin en ga met verschillende methodieken aan de slag. Ook ouder en kind of gezinnen kunnen bij mij terecht voor bijvoorbeeld paardencoaching. Ik heb ruime ervaring met speciale doelgroepen.

Paardencoaching of Equine Assisted Coaching

Mijn werkwijze kenmerkt zich door:

  • Het creëren van een veilige sfeer
  • Een integratieve werkwijze, ik kijk naar het kind in zijn geheel
  • Grote betrokkenheid en zorgvuldigheid
  • Maatwerk
  • Samenwerking met alle betrokken partijen
  • De inzet van verschillende methodieken en materialen waarbij de behoeften van het kind centraal staan
  • Natuurbeleving, ervaringsgericht- en bewegend leren zijn elementen die ik tijdens de coaching veel gebruik

In 2018 heb ik mijn Master Educational Needs behaald, ik ben gedragsspecialist

Hierdoor kan ik vanuit verschillende invalshoeken naar gedrag kijken. Ik ben gecertificeerd paardencoach (equine assisted coach) en natuurcoach.

Jaarlijks volg ik aanvullende cursussen of opleidingen op diverse gebieden (o.a. kind en echtscheiding, begeleiding bij verlies). In 2021 heb ik de opleiding ‘Healing with Nature’ gevolgd waarbij ik mij nog verder verdiept heb in de helende kracht van mens en natuur. Vanaf 2022 volg ik verschillende cursussen op het gebied van klank en trilling.
Ik heb regelmatig super- en intervisiebijeenkomsten.

Mijn opleiding tot equine assisted coach® heb ik gevolgd bij het beroepsopleidingsinstituut Educatief Centrum Keulseweg. Ook ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister KREAC en het CAT, de beroepsgroep voor alternatieve therapeuten.

Als coach val ik onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Het GAT is een Rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Ik werk volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Logo Kreac
GAT virtueel schild 2024
CAT virtueel schild 2024