COACHING OP SCHOOL


De coaching op school is veelal in de vorm van een onderwijsarrangement. In overleg met de leerling, ouders en school wordt bekeken welk aanbod passend is.

Ik gebruik verschillende methodieken en materialen. De onderwijsbehoeften van het kind dienen hierbij als uitgangspunt.