Coaching

Tijdens de coachsessie kunnen verschillende onderwerpen en thema's aan bod komen:

omgaan met emoties

aangeven van grenzen

versterken van sociale vaardigheden

overwinnen van (faal)angst

omgaan met een diagnose

scheidingssituaties

pestproblematiek

leerproblemen en concentratie

en nog veel meer....


Voor wie?

De coaching kan zeer breed ingezet worden voor individuele coaching van kinderen, jongeren en volwassenen. Maar ook ouder en kind coaching of coaching van het gezin is mogelijk. De coaching kan ook ingezet worden voor coachees met een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking.

Kindercoaching met paarden heeft een zeer krachtige werking bij kinderen met faalangst, pestproblematiek, ADHD, ADD, ASS of echtscheidingsproblematiek.